Bục và Tượng

Bục Thông

BT005

Giá: 8,000,000 vnđ

Tượng Đồng

BT004

Giá: 2,000,000 vnđ

Bục Sen

BT020

Giá: 7,500,000 vnđ

Bục Kiểu

BT019

Giá: 4,500,000 vnđ

Tượng Bộ

BT018

Giá: 1,800,000 vnđ

Bục Chỉ

BT017

Giá: 8,000,000 vnđ

Tượng Đứng

BT016

Giá: 1,200,000 vnđ

Bục Cột

BT015

Giá: 4,000,000 vnđ

Tượng Nhám

BT014

Giá: 1,500,000 vnđ

Bục Sọc Kẻ

BT013

Giá: 5,000,000 vnđ

Tượng Bóng

BT012

Giá: 2,500,000 vnđ

Bục Hoa Sen

BT011

Giá: 7,500,000 vnđ

Tượng Đồng Đỏ

BT010

Giá: 1,850,000 vnđ

Bục Xoan Đào

BT009

Giá: 5,000,000 vnđ

Tượng Đồng Xám

BT008

Giá: 1,400,000 vnđ

Bục Xoan

BT007

Giá: 6,000,000 vnđ

Tượng Sậm Màu

BT006

Giá: 1,600,000 vnđ

Bục Trụ

BT003

Giá: 4,500,000 vnđ

Tượng Bác Trắng

BT002

Giá: 750,000 vnđ

Bục Chữ V

BT001

Giá: 3,100,000 vnđ

1